Информация за Борис Дерменджиев.

Борис Дерменджиев е български скулптор, регистриран съгласно българското законодателство в публичният регистър БУЛСТАТ като скулптор. Завършил е „Изобразителни изкуства“ с оценка отличен 6, практикувал е повече от 5 години в ателието на баща си – скулптора Крум Дерменджиев и е заслужил неговата положителна писмена оценка за работата си. Участвал е в общи художествени изложби в страната и както и в национални конкурси.

За повече информация – сайт на автора.

Личен сайт : http://borisdermendjiev.blogspot.com/


Информация за Борис Дерменджиев.